Medpro Clinic – mer än en vårdcentral

Medpro Clinic

Medpro Clinic har idag 6 vårdcentraler i Västra Götalands Regionen. Med kunnig och engagerad personal på alla våra verksamheter kan vi garantera dig en god upplevelse med hög kvalité genom alla våra tjänster. På Medpro Clinic kan vi erbjuda dig en mängd tjänster inom olika områden, vi vill se till så att dina behov möts och att du får den behandling du behöver.

Våra verksamheter består av flera olika avdelningar som är anpassade efter våra patienter. På samtliga vårdcentraler hittar du Medpro Clinic Rehab, Medpro Life, Medpro Steps, BVC och i Stavre kan du besöka vår ljusklinik Solsidan. Vi kan hjälpa dig på många olika sätt tack vare alla olika avdelningar som Medpro Clinic besitter.

Medpro Clinic Rehab
Samtliga vårdcentraler på Medpro Clinic har sina egna rehab enheter. Medpro Clinic Rehab samarbetar med vårdcentralens läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra vårdenheter för att ge god rehabilitering. Här erbjuder vi tjänster som fysioterapi, arbetsterapi, akupunktur och MediYoga.

Medpro Life
Medpro Life är en sammanslagning av 3 olika tjänster. Här kan du vaccinera dig, testa din hälsa med en hälsokontroll och få rådgivning på vår blodtrycksmottagning.

Medpro Steps
Medpro Steps är vår avdelning för nedtrappning av läkemedel. Denna nedtrappningsenhet i Lilla Edet arbetar med att hjälpa personer som vill bli av med sitt läkemedelsberoende.

BVC
På vår BVC samarbetar vi nära med föräldrarna för att stödja dem i deras barns uppväxt och förebygga barnhälsovård. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnets trygghet och utveckling.

Ljusklinik Solsidan
På Stavre vårdcentral har vi vår ljusklinik där du kan behandla din psoriasis eller eksem. Solsidan erbjuder dig behandling genom UVB, UVA2, bad samt bastu.

Utöver dessa tjänster så behandlar vi även: diabetes, medicinsk fotvård, astma/kol, inkontinens, psykisk ohälsa, ohälsosam kost och mer. För er som har det svårt att ta sig till vårdcentralen på grund av små barn där hemma eller hög ålder så erbjuder vi dig hembesök istället för en läkartid på vårdcentralen. Vi försöker kontinuerligt förbättra vårdcentralen och kan erbjuda såväl akuta som planerade besök till våra patienter.

Du hittar våra vårdcentraler i Åmål, Alingsås, Lilla Edet, Vänersborg, Brålanda och Trollhättan och du är varmt välkommen till alla våra kliniker!