Svensk radio en viktig informationskälla

Radio

Historiskt startade svensk radio 1925, då Radiotjänst, som drygt 30 år senare blev Sveriges Radio SR, börjad sända. Den första officiella sändningen skedde dock redan1921 när kung Gustav V öppnade en utställning i Luleå och radioamatörer hade redan tidigare tagit mediet till sig.

SR fick monopol på svensk radio och även på tevesändningar. En kanal blev till två, två blev till tre 1964 och 1987 fick svensk radio en lokalradiokanal, P4. Då hade lokalradion sänt från 24 orter under ett antal år.

Talar man om svensk radio menar man alltså Sveriges Radio, en av demokratins grundpelare i landet. Uppgiften har varit att bilda och underhålla; verksamheten finansieras med licenspengar och ska se till både publikens önskemål och samhällets intressen. Svensk radio användes också länge för krisinformation och fortfarande har trafikradion en näraliggande uppgift att varna för faror i trafiken. När Radiotjänst startade fanns 15 privata radioklubbar, med egna sändarstationer, som återutsände riksprogrammet. De övertogs så småningom av staten. Radioamatörerna spelade stor roll när svensk radio växte fram. De förbättrade tekniken, byggde egna anläggningar och bildade radioklubbar. Från start användes begreppet radiotelefoni. Man ville dock ha ett svenskt ord för engelska broadcasting och efter en tävling blev det officiella namnet rundradio. Det har förkortades till radio. Det är svårt i dag att föreställa sig hur stort svensk radio var när den introducerades och att det var runt radioapparaten familjen samlades för att lyssna på nyheter och på underhållning. Radion samlade familjen och genererade både utvecklingen av nya radiomöbler och till exempel radiokakan, en kaka gjord av choklad, smör och kex som var oerhört populär på 1950-talet. Radion blev också ett viktigt redskap för information under andra världskriget och behåller sin ställning som informationskälla, inte minst genom att förse icke svenskspråkiga medborgare med nyheter på olika hemspråk.