Om du är med ID-stöld kan my Safety hjälpa dig

my Safety Försäkringar

Hur kom det sig att internet blev så stort?

Bill Gates och Steve Jobs föddes båda två under mitten av 1950-talet. Därmed hade de den rätta ålder, och såklart det rätta intresset, för att optimera sin inlärningskurva när datorerna kom och programmerandet blev en större och större del utav samhället. Internet kom till först mycket senare, men grunden för att det fungerar som det gör idag är mycket tack vare den Bill och Steve, grundarna till Microsoft och Apple. Och hur många är det inte som idag går runt med en iPhone, dock ofta utan att säkra sig som kund hos my Safety, och gör större delen av sina vardagsbestyr med hjälp av sin mobiltelefon. En hel del skulle de flesta säga. Och my Safety, företaget som erbjuder skydd och stöd för till exempel ID-stöld, är det färre som känner till tyvärr. Internet kom som en bomb och numera används det av en stor del av Sveriges befolkning. Till och med institutioner och andra samhällsorgan kräver att man har tillgång till internet. Man betalar sina räkningar på internet, man handlar på internet (även här ofta utan att veta om de risker som my Safety kan hjälpa dig reducera) och man delar med sig av sitt liv på diverse sociala medier. Ja, man kan också deklarera på internet.

Ökningen av internetanvändandet ökar behov av my Safety

ImySafety och med en ökning av internetanvändandet så ökar även fallen med internetbedrägerier och en minskad trygghet av det ”digitala jaget”, till exempel är ID-stölder och ID-bedrägerier alltmer förekommande. My Safety är ett företag som hjälper dig att känna dig trygg i din digitala vardag, det ger dig ID-skydd. My Safety erbjuder bevakning, assistans och ekonomisk ersättning. Det finns så mycket som kan hända om man inte är försiktig och medveten om riskerna. My Safety har till exempel en trygg försäkring om du skulle bli av med passet på resan. Passet kan användas för att kopiera din identitet om det hamnar i fel händer. My Safety gör att du känner dig extra trygg på resan.

Enligt my Safety så är upp emot en miljon svenskar drabbade av ID-stöld, vilket är hela 16 % mer än 2014. Denna siffra kommer även sannolikt att öka och fler människor kommer att bli medvetna om riskerna och betydelsen av företag som my Safety. ID-stölderna har ökat med 40 procent bland unga vuxna. Unga vuxna är sämre på att skydda sig och i kombination med deras högre digitala konsumption och livsstil är de därför en mer utsatt grupp för denna typ av stöld. My Safety kan skydda och hjälpa dig säkra sin digitala vardag. My Safety vet om riskerna och kan utvärdera vilket skydd som du kan behöva. Med en smartphone i fickan och med tiden som blir alltmer knapp är det inte lätt att komma ihåg att vara försiktig. Det vet my Safety om och det är därför de finns till för att hjälpa dig. ID-stöld är i sig inte i nuläget klassat som ett brott, utan det är först när lagbrott begåtts som det kan bli klassat som en olaglig handling. Blir du av med kreditkortet till exempel, har my Safety en spärrServiceFörsäkring som gör att du kan spärra allt med ett enda samtal. Samla din trygghet hos my Safety.

 

Vad är en ID-stöld?

Ingen ID-stöld är den andra lik, och dessa bedrägerier kan starta och utveckla sig på flera olika sätt. My Safety har erfarenhet av många olika typer. Ibland räcker det att en bedragare bara vet ditt personnummer. Eller så kan denna onda typ stjäla ID-kort, pass eller körkort. Ja, är de fräcka nog kan de även gräva i din brevlåda efter post med din information. ”Kanske bäst med lås på min brevlåda nu”, tänker du? Ja, det kan nog vara en bra idé och något som my Safety faktiskt rekommenderar till sina kunder som en enkel säkerhetsåtgärd. Det kanske är olustigt att tänka tanken, men det finns människor som kan tänka sig att gå till sådana längder att de beställer ett nytt kredit-eller betalkort i ditt namn för att sedan vänta vid din brevlåda. Här tar de både kort och pinkod. Och sedan börjar de stora problemen. Här skall man förebygga, till exempel genom att göra det omöjligt för bedragaren att komma åt brevlådan. My Safety säger: Sätt på ett lås! Med uppgifter som personnummer kan bedragaren tillverka falska ID-handlingar och därmed kan de utge sig för att vara dig. Härifrån är det upp till bedragaren hur stor skadan blir.

Det är viktigt att tänka på att det finns flera vägar för en bedragare att få tillgång till din information, så du måste vara lika innovativ som bedragaren för att kunna skydda dig. Till exempel ska du inte i onödan skicka värdefull information över sms, mail eller sociala medier.

 

Hur skyddar du dig själv och din digitala vardag?

Nu när du vet hur en ID-stöld kan tänkas utveckla sig kan du också börja lära dig hur du bäst skyddar din digitala identitet. Du skall bli bäst på hur di själv agerar och hanterar ditt handlande på internet och hur du generellt hanterar din digitala vardag. Det är viktigt att veta hur du bäst kan förebygga att något tråkigt händer, och trygga din digitala vardag och dina egna förehavanden på internet. Några av de rekommendationer som my Safety ger på sin hemsida inkluderar framför allt praktiska råd. De tycker att man absolut skall ha lås på sin brevlåda, så att ingen obehörig får tillgång till din post. Dessutom rekommenderar de att man aldrig ska skriva ner sin kod, sitt lösenord eller annan viktig information som kan kopplas till din identitet på sms, mail eller sociala medier. My Safety tycker även att det är en bra idé att riva sönder alla viktiga papper och brev som kan härledas till dig och din identitet. Bedragare tvekar inte att gå igenom dina sopor. Slutligen tycker de att man skall rapportera om man får märkliga brev eller konstiga mail. mysafety