Näthatet har blivit ett hot mot demokratin

my safety

Näthatet har växt sig helt för stort i Sverige och kraftfulla åtgärder måste tillgripas för att få bukt med problematiken. Det anser säkerhetsföretaget my Safety som dagligen kommer i kontakt med människor som blivit kränkta på de mest fruktansvärda sätt. My Safety har sedan en lång tid tillbaka debatterat för ett strängare regelverk när det kommer till hot och kränkningar på internet. När till och med folkvalda blir hotade och riskerar att tystas är näthatet ett hot mot demokratin.

My Safetymy Safety har otaliga kunder som fått sina polisanmälningar nedlagda, enligt statistiken läggs hela 96 procent av alla förundersökningar gällande näthat ner. För my Safety är det också nedslående att se hur många barn som drabbas. Vart tredje barn i åldrarna 10-16 år har drabbats av näthat i någon form. Regeringen lägger snart fram en utredning om integritet och straffskydd på internet, my Safety hoppas på att det äntligen skall medföra några realistiska lösningar. Om du vill läsa mer om denna fråga kan du titta här: